Business Intelligence

Markeds- og firmaoplysninger er nøgleelementer, når produktionen og distributionen skal optimeres for at opfylde de svingende krav på lægemiddelmarkedet. Information og gennemsigtighed i hele distributionskæden er nødvendigt, hvis man skal undgå restordrer eller overproduktion. Men det betyder ikke, at alle lægemiddelvirksomheder har samme behov, når det gælder informationsniveau, gennemsigtighed og opdateringshyppighed.

Generelt tilbyder Nomeco HealthCare Logistics en kombination af fire forskellige niveauer af informationsudveksling:

  1. Standardiserede statusrapporter i pdf-format er et standardelement i alle vores ydelser. Rapporterne kan distribueres via e-mail hver dag, uge eller måned.
  2. NOWA er vores web-baserede virksomhedsdataløsning. Med NOWA får lægemiddelvirksomheden et detaljeret indblik i Nomecos datalager, og brugeren kan oprette brugerdefinerede rapporter, som opfylder specifikke krav.
  3. Filintegration giver kunden et fuldt indblik i Nomecos datalager via virksomhedens egne standardprogrammer (fx SAP, Oracle). Integrationen omfatter transmission af en rådatafil, som er omhyggeligt tilpasset den enkelte klients interne systemer.
  4. Dataintegration i realtid sikrer det højeste niveau af dataudveksling. I dette tilfælde er Nomeco HealthCare Logistics driftssystemer direkte forbundet med vores kunders interne systemer via en middleware-platform. Det giver adgang til alle data i realtid.

NOWA
NOWA er et webbaseret dataleveringssystem, som giver komplet og omgående adgang til alle salgs- og lagerdata. Med fuld indsigt og opdaterede oplysninger har vores kunder mulighed for at reagere på udviklinger i markedet langt hurtigere og meget præcist. Denne brugervenlige applikation kan implementeres med minimal involvering af interne it-ressourcer og oplæring.

Optimering af forsyningskæden
NOWA giver adgang til data, som dækker hele forsyningskæden - inklusiv data fra centrallager, grossistdata og data vedrørende eksport og detailsalg. Data vedrørende hospitalssalg findes på individuelt niveau og på modulniveau for detailhandelsapoteker.

En unik funktion hos NOWA er integration og tilgængelighed af data fra alle forsyningskædens led igennem én applikation, som figuren nedenfor illustrerer:


Nøglefunktioner
Nøglefunktionerne er, at det er transparent og opdateret, der er automatiske alarmer og fuld fleksibilitet. NOWA bygger på den velkendte standardplatform Cognos, hvilket begrænser behovet for uddannelse af nye brugere. I de fleste tilfælde er det tilstrækkeligt med et endags introduktionskursus. Du har mulighed for at prøve NOWA gratis.

For yderligere information kontakt Nomeco HealthCare Logistics Salg.