Økonomi og fakturering

Som et naturligt element i medicinalindustriens outsourcing af logistikopgaver ønsker mange, at Nomeco HealthCare Logistics varetager en række finansielle opgaver i relation til varesalget. Oftest omfatter de finansielle services følgende opgaver:

  • Håndtering af debitorindbetalinger
  • Afregning af kundespecifikke rabatter
  • Håndtering og afregning af eksterne udlæg – fx fragt
  • Intrastat/Ekstrastat rapportering for såvel import som eksport
  • Varetagelse af narkoregnskab

Som med de fleste af Nomeco HealthCare Logistics ydelser tilpasser vi gerne de enkelte finansielle services til den enkelte producents ønsker og behov. Vi har lang og bred erfaring på områder, og vi kan anbefale velafprøvede og praktiske løsninger.

For yderligere information kontakt Nomeco HealthCare Logistics Salg.